Teemat

"Helsingistä tulee kehittää Itämeren kilpailukykyisin kaupunki, joka vetää puoleensa yrityksiä, investointeja ja työpaikkoja – ja sitä kautta myös verotuloja."

Vakaa talous turvaa hyvinvoinnin.

Hyvinvointipalveluita voi olla vain siellä, missä talous on vahva. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti ja tulot ja menot pidettävä tasapainossa. Vastuullisen kuntapäättäjän tehtävä on arvioida huolella hankkeiden kustannukset ja hyödyt. Veronmaksajien rahoille riittää aina ottajia, mutta mihin hyvänsä komealta kalskahtavaan projektiin ei pidä innostua mukaan.

Helsingin keskeiset kilpailijat eivät ole Turku tai Tampere, Espoosta tai Vantaasta puhumattakaan. Pääkaupungin tulee kyetä kilpailemaan ensisijaisesti Pietarin, Tallinnan ja Tukholman kaltaisten metropolien kanssa. Helsingistä tulee kehittää Itämeren kilpailukykyisin kaupunki, joka vetää puoleensa yrityksiä, investointeja ja työpaikkoja – ja sitä kautta myös verotuloja.

Valitettavasti asumisen kalleus Helsingissä heijastuu työn hintaan ja vaikuttaa yritysten kykyyn työllistää uutta väkeä. Kestävästi asumisen hintaa voidaan laskea vain tarjontaa lisäämällä ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä keventämällä. Rakennusmaa on aina rajallinen resurssi. Kun tonttimaan määrä ei sanottavasti kasva, on kyettävä nykyistä selvästi korkeampaan rakentamiseen.

Suomalainen eksotiikka kiinnostaa Aasiaa myöten, ja Lapin-matkailu on kasvanut räjähdysmäisesti. Helsingin osalta tämä matkailuun liittyvä potentiaali on vielä isoilta osin hyödyntämättä. Matkailun kehittämisessä tulee oivaltaa, että turisteja kiinnostaa nimenomaisesti ainutkertaisuus ja omaleimaisuus. Tarjotaan siis turisteille sellaisia elämyksiä, jollaisia he eivät muualta löydä.

Jatka lukemista

Turvaa kaduille kaikkien kulkea.

Helsingin keskeinen voima on siinä, että se on kasvavana metropolina kyennyt säilyttämään myös osan kylämäisyydestään. Helsingin tulee vastaisuudessakin olla kaupunki, jossa lasten voi antaa kulkea kouluun omatoimisesti eikä naisten ja ikäihmisten tarvitse öisellä kadulla pelätä. Sen varmistaminen on kunnallispolitiikkamme tärkein tehtävä.

Monen eurooppalaisen suurkaupungin laitamille on muodostunut gettoalueita, jotka ovat luisuneet viranomaiskontrollin ulottumattomiin. Sama kehitys ei saa toistua Helsingissä. Väkivalta, tihutyöt ja ulkomailta organisoitu rikollisuus pitää torjua päättäväisesti.

Suomikin on jo saanut osansa jengiytymisestä, katuväkivallasta ja islamilaisesta radikalismista. Sosiaaliset ongelmat ovat vääjäämätön seuraus liian laajamittaisesta ja nopeatahtisesta maahanmuutosta. Ihan mitä hyvänsä ei pidä toivottaa tervetulleeksi. Suurmoskeijoista on muualla Euroopassa tullut radikalismin kasvualustoja ja terroristihautomoita – Helsinkiin ei sellaista kaivata.

Jatka lukemista

Koulut ja kulttuuri Helsingin valtteja.

Vain osaava kansa menestyy. Aikuisiän onnistumisten ja innovaatioiden pohja rakennetaan jo lapsuudessa. Koulujärjestelmämme on turvattava sekä vakaa perusosaaminen jokaiselle että yksilölliset mahdollisuudet rakentaa omaa erityisosaamistaan. Helsinkiläisillä kouluilla tulee olla mahdollisuudet erikoistua ja syventyä omilla vahvuusalueillaan.

Elinvoimaiset ja omaleimaiset koulut ovat keskeinen tekijä Helsingille myös kilpailtaessa hyvistä veronmaksajista. Pääkaupungin asumiskulut ovat ympäryskuntiamme korkeammat. Lähistöltä löytyy meitä kepeämpää verotustakin. Monelle työssäkäyvälle perheelle ratkaiseva syy pysyä kirjoilla Helsingissä on läheltä löytyvä arvostettu ja korkeatasoinen opinahjo.

Korkeatasoiset kulttuuripalvelut ovat Helsingille niin ikään keskeinen kilpailuvaltti. Toimimme suomalaisen kulttuurin valtakunnallisena lippulaivana ja myös näyteikkunana muuhun maailmaan päin. Tämän suhteen olen osaltani päässyt kantamaan korttani kekoon toimittuani viimeiset neljä vuotta Helsingin kaupunginorkesterin johtokunnan puheenjohtajana. Työtä kulttuurimme hyväksi haluan jatkaa vastaisuudessakin.

Politiikassa ja taloudessa on oltava valmis rohkeaan ja jatkuvaan uudistamiseen. Vain alati uudistumalla Helsinki voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Sivistynyt kaupunki kuitenkin myös kunnioittaa ja arvostaen vaalii perinteitään. Menneisyyden aineellisesta ja henkisestä perinnöstä on osattava huolehtia ja välittää se uusille sukupolville. Suvivirsi kuulukoon koulujen kevätjuhliin jatkossakin.

Jatka lukemista

Vapaus liikkua – myös omalla autolla.

On selvää, että kasvavassa kaupungissa myös joukkoliikenteen osuuden tulee kasvaa. Hyvin suunnitellussa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa tämä on sekä mahdollista että järkevää. Elävä kaupunki ei kuitenkaan menesty pelkän joukkoliikenteen varassa. Keskustan kivijalkaliikkeiden tuotteet eivät ilmesty myymälöihin tyhjästä, eikä niitä tuoda paikalle myöskään raitiovaunulla tai polkupyörällä.

Nykyiset kävelykadut pitäisi saada viihtyisiksi ennen kuin harkitaan kävelykeskustan laajentamista. Iso-Roobertinkatu ei ole kovin rohkaiseva esimerkki. Kaupungin sisääntuloväylät puolestaan ovat niitä verisuonia, joiden kautta elämä pääsee kaupunkiin. Niiden tukkiminen kuihduttaa kaupungin elinvoimaa. Kaupunki ei pysy liikkeessä pelkällä tuulivoimalla.

Kaupunkisuunnittelussa tarvitaan kunnianhimon oheen myös tervettä arkijärkeä. On hyvä muistaa, että vaikka Helsingistä suunnittelisi idyllisen puistokaupungin, niin se ei ilmastollisesti ole sitä parhaimmillaankaan kuin alle puolet vuodesta. Maantieteelle ei kaupunkisuunnittelu mahda mitään.

Jatka lukemista

Unelmasta painajaiseksi? – Kuinka hyvinvointivaltio syö itse itsensä

"Jos valtaa ja vastuuta palautettaisiin julkiselta sektorilta takaisin yksilölle itselleen, loisi tämä yksilölle kannusteen myös toimia fiksummin. Jos tyhmistä valinnoista joutuu vastaamaan itse, kannattaa tehdä fiksuja valintoja. Jos taas fiksuista valinnoista ei hyödy itse eikä tyhmistä valinnoistakaan joudu kärsimään, lisää se hölmöjen valintojen määrää. Siinä markkinatalouden ja sosiaalivaltion käytännön ero pähkinänkuoressa."

Unelmasta painajaiseksi? - Kuinka hyvinvointivaltio syö itse itsensä on Kunnallisalan kehittämissäätiön Wille Rydmanilta vuonna 2013 tilaama teos. Wille analysoi siinä hyvinvointivaltioideologian eettisiä ja käytännöllisiä ongelmia - ja maalaa vaihtoehdon kestävämmästä, markkinatalouteen perustuvasta yhteiskunnasta. Kirja on vapaasti luettavissa tästä.

Lataa kirja ilmaiseksi

Willen kolumnit Kirkko&kaupunki-lehdessä

Vuoden 2014 ajan Wille toimi Kirkko&kaupunki-lehden kuukausikolumnistina. Se tarjosi mahdollisuuden kirjoittaa sellaisista aiheista, joista poliitikot harvemmin kirjoittavat. Kahdessatoista kolumnissaan Wille valottaa omaa ajatteluaan elämästä ja maailmasta tavanomaista laajemmasta perspektiivistä käsin. Willen kolumnit ovat luettavissa oheisista linkeistä.

TULE SINÄKIN MUKAAN TEKEMÄÄN WILLEN KAMPANJAA!